ANSATTE

SELGERE

Ivar Olsen Bjerke

Salg/Innkjøp 
Mobil: 23 17 36 67

Kenneth Ehrenholm

Salg/internettp
Mobil: 23 17 36 65

Lars Emil Ehrenholm

Salg 
Mobil: 23 17 36 62

Frank Fredrikstad

Salg/innkjøp 
Mobil: 23 17 36 68

Kai Hiaasen

Salg
Mobil: 23 17 36 64

Roy Müller

Salg/Innkjøp 
Mobil: 23 17 36 66

DISK

Øyvind Ruud

Disk 
Mobil: 23 17 36 60

Christoffer Jensen

Disk
Mobil: 23 17 36 63 

Bjørn Mohn

Disk
Mobil: 22 07 96 33